Bine ati venit!
Ru Ro

Istoricul

Facultatea de Stiinte Economice
din cadrul Universitatii de Stat din Moldova (USM) este alcatuita din:
 • 4 Departamente:
  • Contabilitate si Informatica Economica
  • Finante si banci
  • Administrarea afacerilor
  • Economie, marketing si turism
 • 1 laborator metodico-stiinţific „Valerii Umanet”
 • Seminarul Stiintific „Probleme socio-economice ale Republicii Moldova: reflectii si sugestii”

Universitatea de Stat din Moldova este o institutie publica de invatamant superior de stat, care activeaza in conditii de autonomie universitara, a fost fondata la 1 octombrie 1946 ca institutie de invatamant superior de tip clasic.

USM a fost prima institutie de invatamant superior acreditata de catre Guvernul Republicii Moldova in 2001 si reacreditata in anul 2006.

In mai 2005 USM a aderat la Procesul de la Bologna si Conventia de la Lisabona.

Specialitatea „Contabilitate” se pregateste în cadrul USM (Facultatii de Economie) mai mult de 70 de ani (incepind cu 1953). Ulterior aceasta a fost o bază pentru înființarea în anul 1964 a actualei Universități Tehnice din Moldova. In 1991 Facultatea Stiinte Economice, inclusiv si catedra „Contabilitate”, a trecut cu toate cadrele didactice în institutia nou formata - ASEM. După o pauză de mai mulți ani în 2002 a fost redeschisă Facultatea Științe Economice.

Din august 2006 din nou a fost infiintata catedra „Contabilitate”. Sef catedra a fost numita dna Dolghi Cristina, doctor in stiinte economice, conferentiar universitar.

La 21 august 2008 in urma reorganizarii Facultatii Stiinte Economice au fost fuzionate catedrele: „Contabilitate” cu catedra „Modelare matematica si Informatica Economica”. Catedra nou formata este „Contabilitate si Informatica Economica”, actualmente are statut de Departament cu aceiasi denumire.

Sef departament Dolghi Cristina
doctor in stiinte economice, conferentiar universitar
august 2006 - prezent

In cadrul Departamentului la Ciclul I, licenta actualmente se pregatec doua specialitati:
 • „Contabilitate” si 
 • „Cibernetica si Informatica Economica”. 
La Ciclul II, masterat:
 • „Contabilitatea întreprinderii”
 • „Audit si expertiza financiara”
 • „Contabilitate şi informatică de gestiune”
 • „Contabilitate şi analiză economică”
Conform Hotararii nr. 93 din 30 aprilie 2015 a Consiliului Suprem pentru Stiinta si Dezvoltare al Academiei de Stiinte a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova a fost abilitata cu dreptul de organizare a studiilor de doctorat si postdoctorat la specialitatea „522.02 – Contabilitate;  audit; analiză economică” in cadrul Facultatii Stiinte Economice, Departamentul „Contabilitate si Informatica Economica”.

Misiunea noastra

Misiunea Departamentului „Contabilitate şi Informatică economică” este asigurarea pregătirii cadrelor de înaltă calificare în domeniul contabilităţii, auditului, analizei economice şi sistemelor informaționale. Pregătirea profesională are drept scop formarea personalității integre şi competente profesional, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei demuncă locale şi internaţionale, care sunt:
 • cunoașterea bazelor teoretice ale contabilității, fiscalității, auditului, analizei activității economico-financiară şi a sistemelor informaţionale;
 • familiarizarea cu principiile generale de funcționare a proceselor economice în entități;
 • cunoașterea particularităților de organizare a contabilității în întreprinderile mici, cu diferite forme de proprietate, bazele reglementării legislative a activității acestora;
 • cunoașterea principiilor de implementare a sistemelor informaționale;
 • folosirea deprinderilor specifice de sistematizare a capacităților de generalizare a informației economice;
 • efectuarea analizei economico-financiare şi luarea deciziilor în baza acesteia.

Pentru realizarea cu succes a obiectivelor stabilite personalul didactic încadrat în cadrul Departamentului „Contabilitate şi Informatică economică” creează un mediu educațional adecvat, calitativ şi productiv, centrat pe student, care se bazează pe următoarele principii de organizare a formării: crearea unui mediu de învăţare autentic; îmbinarea aspectelor de natură teoretică şi cultivarea unor abilități legate de realitățile activităților din domeniul contabilității, auditului şi sistemelor informaționale; valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativității.

Acreditarile la nivel internațional

Programul Contabilitate, ciclul I, licenta din cadrul Universitatea de Stat din Moldova este un program acreditat la nivel internațional, începând cu înmatricularea 2016, de către ACCA – Asociația Experților Contabili Autorizați (the Association of Chartered Certified Accountants), cu sediul în Glasgow, Marea Britanie.

Avantajele acreditarii pentru absolventi:
 • Obtinerea scutirilor pentru disciplinele acreditate
 • Cale mai scurta catre obtinerea unei calificari recunoscute international
 • Obtinerea cunostintelor conform celor mai inalte standarde profesionale si celor mai bune practici internationale
 • Mentinerea avantajelor in caz de mobilitate la (sau de la) o alta universitate acreditata ACCA
 • Mobilitate in profesie in statele membre UE si alte tari
Avantajele Calificarii ACCA pentru absolventi:
 • Calificarile ACCA sunt recunoscute de catre autoritatile de reglementare in domeniul contabilitatii si de educatie din intreaga lume
 • Calificarile ACCA sunt comparabile cu nivelele de educatie din intreaga lume, reprezentand un standard al calitatii
 • Calificarile ACCA certifica competente in contabilitate financiara si manageriala, ceea ce permite angajarea in diferite sfere ale economiei si sunt recunoscute de catre angajatori la nivel national si international
 • Calificarile ACCA permit beneficierea de facilitati la obtinerea altor calificari internationale si certificari nationale (auditor financiar)