Evenimente

Ru RoConcluziile Mesei Rotunde din 25.08.2016

postat 29 aug. 2016, 01:22 de Vladimir Dolghi   [ actualizat la 29 aug. 2016, 03:37 ]


BILANȚ DE REALIZĂRI LA 10 ANI DE RELUARE

A ACTIVITĂȚII LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

a Departamentului Contabilitate și Informatică economică


În luna august 2016, Departamentul „Contabilitate și Informatică economică” aniversează 10 ani de la reluare a activității de pregătire a cadrelor performante în domeniul contabilității, auditului, analizei economice și sistemelor informaționale la Universitatea de Stat din Moldova.


La 25 august 2016, Departamentul „Contabilitate și Informatică economică” din cadrul USM a organizat Masa rotundă cu genericul: „Bilanț de realizări: Departamentul Contabilitate și Informatică Economică la 10 ani de reluare a activității la USM”.

La eveniment au participat persoane notorii din domeniul contabilității:
 • Viorel ȚURCANU, doctor habilitat, profesor universitar ASEM;
 • Tudor TUHARI, doctor habilitat, profesor universitar UCCM;
 • Alexandru FRECĂUŢEANU, doctor habilitat, profesor universitar UASM;
 • Mihail MANOLI, doctor in economie, conferențiar universitar ASEM.

La lucrările evenimentului a participat Președintele Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova Viorel DANDARA, doctor în economie; Svetlana PLATON, doctor în economie, Consultant al Băncii Mondiale pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR), Moldova și cadre științifico-didactice din cadrul ASEM: Valentina PALADI, doctor în economie, conferențiar universitar; Natalia ZLATINA, doctor în economie, conferențiar universitar; Irina GOLOCIALOVA, doctor în economie, conferențiar universitar; Liudmila GAVRILIUC, doctor în economie, conferențiar universitar, și cadre științifico-didactice din cadrul USM.

Evenimentul a fost deschis de către Șeful Departamentului „Contabilitate și Informatică economică” USM, Cristina DOLGHI, doctor în economie, conferențiar universitar, care a adresat mesaj de felicitare colaboratorilor Departamentului și binevenit invitaților la Masa rotundă. Evenimentul a continuat cu discuția subiectului: „Departamentul Contabilitate și Informatică economică – 10 ani de succes”, care a fost prezentat de Cristina DOLGHI. În cadrul discursului sau menționat realizările Departamentului în cei 10 ani de reluare a activității la USM. S-a referit și la calitatea pregătirii cadrelor cu calificativul de licențiat în economie la Ciclul I, Licență la specialitățile: „Contabilitate” si „Cibernetică si Informatică economică”; cu calificativul de magistru în economie la Ciclul II, Masterat la specialitățile: „Contabilitatea întreprinderii” și „Audit si expertiza financiara”. S-a informat și faptul, că pentru înmatricularea 2016, suplimentar a fost propus și programul „Contabilitate şi Informatică de gestiune”, care prezintă continuarea studiilor la ciclul II a programului „Cibernetică și Informatică economică” și îmbină reușit competențele obținute la ambele specialități de la ciclul I pregătite în cadrul departamentului, care au o tangență evidentă și binevenită pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă a pieței muncii din țară.

În continuarea discuțiilor cu privire la pregătirea cadrelor performante s-a menționat și abilitarea Departamentului cu dreptul de organizare a studiilor de doctorat si postdoctorat la specialitatea „522.02 Contabilitate; audit; analiză economică” în aprilie 2015 conform Hotărârii Consiliului Suprem pentru Știință si Dezvoltare al Academiei de Științe a Moldovei. În scopul promovării educației de calitate în sistemul universitar, colaboratorii Departamentului în anul 2016 au obținut acreditarea internațională a Programului „Contabilitate” de către ACCA – Asociația Experților Contabili Autorizați (the Association of Chartered Certified Accountants). Șeful de Departament, Cristina DOLGHI la totalizarea realizărilor obținute în acești ani a evaluat și potențialul corpului profesoral și a menționat, că cadrele științifico-didactice progresează în continuu prin perfecționare și obținere de calificări profesionale internaționale în domeniul contabil: CAP, CIPA, DipIFR ACCA.

Evenimentul a fost continuat cu discursul: „Valorile și provocările profesiei contabile” prezentat de către Aliona IACOB, drd., lector universitar USM, care a prezentat valorile și provocările profesiei de contabil. A menționat importanța profesiei date pentru alte specialități și prioritățile acesteia.

Valentina TÎRȘU, drd., lector universitar USM a pus în discuție subiectul: „Rolul sistemelor informaționale în gestiunea economico-financiară”, prin care s-a evidențiat importanța majoră a sistemelor informaționale în ținerea contabilității și prezentării informației managementului entității. A urmat analiza sistemelor informaționale utilizate în predarea disciplinelor de profil, perspectiva de perfecționare a acestora și implementarea noilor sisteme informaționale.

În continuarea discuțiilor Lina VASILOI, auditor licențiat, drd., lector universitar USM a prezentat discursul: „Modernizarea programului de studiu în domeniul contabilității prin acreditarea ACCA”. A menționat, că ACCA promovează cele mai înalte standarde profesionale, etice și de guvernare. Calificarea oferită de experții internaționali este cea mai importantă calificare profesională în cadrul profesiei de contabil ce oferă posibilitatea de a obține cunoștințe și abilități relevante absolvenților programului „Contabilitate” din cadrul USM.

În cadrul dezbaterilor Dl Profesor Viorel ȚURCANU a marcat importanța pregătirii cadrelor în instituțiile superioare de învățământ, a adus felicitări și succese în dezvoltarea continuă a Departamentului.

Dl Profesor Tudor TUHARI în acest context a menționat prioritatea națională a profesiei de contabil și contribuția Departamentului în pregătirea cadrelor în domeniul dat.

Dl Mihail MANOLI s-a referit la importanța implementării noilor norme legale în predarea disciplinelor de specialitate și performanța acestora în pregătirea cadrelor pentru economie în domeniul contabil și de audit, a felicitat corpul profesoral cu marcarea evenimentului dat și a dorit succese în continuare.

Dl Profesor Alexandru FRECĂUŢEANU a menționat necesitatea mai activă în editarea și reeditarea manualelor la obiectele de profil conform noilor cerințe, a propus implicarea activă în promovarea implementării Legii contabilității și actelor normative din domeniu.

În continuarea dezbaterilor Dl Viorel DANDARA a pus în valoare rolul specialității contabile și profesioniștilor din domeniul contabil și de audit, a menționat nivelul bun de pregătire a cadrelor în cadrul Departamentului ce a fost justificat în cadrul activității sale în calitate de Președinte a comisiei examenului de licență mai mulți ani în cadrul USM și a dorit multe realizări în continuare.

Dna Svetlana PLATON a menționat efortul și munca consecutivă a grupului de lucru din cadrul Departamentului la obținerea acreditării internaționale a programului „Contabilitate”. A evaluat prezentarea participanților din cadrul Departamentului la activitățile desfășurate în cadrul Programului de Reformă a Raportării Financiare în Republica Moldova (STAREP), susținut de banca Mondială la nivel înalt și a dorit succese în continuare.

Prin urmare, la dezbateri s-au expus și cadrele didactice din cadrul USM și din alte instituții prezente la eveniment. În urma dezbaterilor au fost formulate următoarele concluzii și propuneri:
 • Dezvoltarea unei colaborări mai fructuoase între cadrele științifice, didactice și instituțiile de învățământ superior din Moldova.
 • Elaborarea manualelor și suporturilor de curs la disciplinele predate la specialitatea „Contabilitate” de colective de autori din diferite instituții de învățământ din țară.
 • Înaintarea cerințelor unice față de pregătirea cadrelor performante în domeniul contabil și de audit pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă a pieței muncii din țară.
 • Modernizarea metodelor de predare în instituțiile de învățământ superior din țară și perfecționarea continuă a cadrelor științifico-didactice.
 • Participarea activă la implementarea Legii contabilității, proiectul căreia este propus în discuție.

La finele evenimentului lansat, pentru merite în promovarea educației de calitate în sistemul universitar, contribuție la pregătirea cadrelor de înaltă calificare și cu prilejul aniversării a 10 ani de reluare a activității Departamentului „Contabilitate și Informatică economică” la USM au fost decernate diplome de merit următoarelor cadre științifico-didactice:
 • Ela MALAI, dr., lector universitar,
 • Natalia APETRII, drd., lector universitar,
 • Valentina TÎRȘU, drd., lector universitar,
 • Elena PETREANU, drd., lector universitar,
 • Vladimir DOLGHI, auditor licențiat, drd., lector universitar,
 • Eugeniu RAIEȚCHI, auditor licențiat, drd., lector universitar,
 • Lina VASILOI, auditor licențiat, drd., lector universitar.

Evenimentul a fost încheiat cu mesaje de felicitare din partea invitaților la MASA ROTUNDĂ, urmați de mesajul de felicitare și mulțumire pentru participare la eveniment a Decanului Facultății Științe Economice Dna Profesor Galina ULIAN și Dna Cristina DOLGHI, Șef de Departament.

Șef al Departamentului „Contabilitate și Informatică economică”, USM
Dna Cristina DOLGHI, doctor în economie, Conferențiar universitar


10 ani de reluare a activității

postat 23 aug. 2016, 13:00 de Vladimir Dolghi   [ actualizat la 23 aug. 2016, 13:27 ]


DEPARTAMENTUL Contabilitate și Informatică economică

la 10 ani de reluare a activității la Universitatea de Stat din Republica MoldovaLuna august 2016 este un moment de bilanț pentru Departamentul „Contabilitate și Informatică economică” din cadrul USM. Anume în august 2006 a fost înființată fosta Catedră „Contabilitate”, mai bine zis redeschisă pregătirea Specialității „Contabilitate” în cadrul USM.

Mai târziu în 2008 în cadrul reorganizării Facultății Științe Economice catedra „Contabilitate” a fost fuzionată cu catedra „Modelare matematică și Informatică economică”. Noua denumire a catedrei s-a stabilit: „Contabilitate și Informatică economică”, care actualmente are statut de Departament.

In cadrul Departamentului anual se pregătesc la 200 de cadre performante cu titlul de licențiat în economie și la 100 de cadre cu titlul de magistru în economie la Ciclul II, Masterat, care activează în diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova. La Ciclul I, licență se pregătesc doua specialități: „Contabilitate” si „Cibernetică si Informatică economică”.

La Ciclul II, masterat se pregătesc specialitățile: „Contabilitatea întreprinderii” și „Audit si expertiza financiara”, pentru înmatricularea 2016, suplimentar a fost propus și programul „Contabilitate şi Informatică de gestiune”, care prezintă continuarea studiilor la ciclul II a programului „Cibernetică și Informatică economică” și îmbinarea competențelor obținute la ambele specialități de la ciclul I pregătite în cadrul Departamentului, care au o tangență evidentă și binevenită pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă a pieței muncii din țară.

În aprilie 2015 conform Hotărârii Consiliului Suprem pentru Știință si Dezvoltare al Academiei de Științe a Moldovei, Departamentul „Contabilitate si Informatica economica” al Universității de Stat din Republica Moldova a fost abilitat cu dreptul de organizare a studiilor de doctorat si postdoctorat la specialitatea „522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică”.

Pentru realizarea cu succes a misiunii sale și obiectivelor stabilite de strategiile de dezvoltare ale USM, personalul științifico-didactic din cadrul Departamentului „Contabilitate şi Informatică economică” creează un mediu educațional adecvat, calitativ şi productiv, care este centrat pe student. Potențialul cadrului profesoral progresează în continuu prin perfecționare și obținere de calificări profesionale. Din componența cadrelor științifico-didactice, 16 sunt deținători de grad științific – doctor în științe și 14 sunt doctoranzi, 5 din colaboratori dețin calificarea de auditor licențiat, 2 actuari licențiați și mai multe cadre dețin calificări internaționale în domeniul contabil: CAP, CIPA, DipIFR ACCA. De asemenea mai multe cadre didactice practică activitate și în sectorul de economie ce contribuie esențial la calitatea pregătirii cadrelor la specialitățile menționate. Actualmente în cadrul departamentului activează mai mult de 50% din cadrul profesoral ce a contribuit la formarea catedrei în calitate de structură educațională și de pregătire a cadrelor performante în cadrul USM, și în calitate de laborator științific.

Anul curent, 2016, nu mai puține succese a adus Departamentului, care a obținut acreditarea internațională a Programului „Contabilitate”. Începând cu înmatricularea 2016, programul de învățământ „Contabilitate” din cadrul USM este acreditat de către ACCA Asociația Experților Contabili Autorizați (the Association of Chartered Certified Accountants), cu sediul în Glasgow, Marea Britanie.

ACCA este cel mai mare organism profesional global al contabililor profesioniști, și oferă calificări de elită practicienilor cu abilități și ambiții din întreaga lume, care sunt în căutarea unei cariere bine remunerate în domeniul contabil. ACCA promovează cele mai înalte standarde profesionale, etice și de guvernare. Calificarea oferită de experții internaționali este cea mai importantă calificare profesională în cadrul profesiei de contabil ce oferă posibilitatea de a obține cunoștințe și abilități relevante absolvenților programului „Contabilitate” din cadrul USM.

La acest moment de totalizare a realizărilor obținute în acești ani de către studenți și corpul profesoral al Departamentului „Contabilitate și Informatică economică”, mesajul de felicitare al șefului de departament este, ca studenții să fie pasionați nu numai de cheia succesului ce o prezintă profesia de contabil în plan material, dar și de valorile de satisfacție sufletească, plăcerea de a învăța și a deveni profesionali în domeniul contabil și de a dezvolta alte pasiuni la baza cărora stă profesia dată și anume auditor financiar, analist economic, consultant în domeniul economico-financiar, etc. Motivațiile cadrelor științifico-didactice de a munci zi cu zi la pregătirea unei profesii nobile – CONTABIL să corespundă cu dorința de dezvoltare și îmbunătățire a profesiei date și să conducă la mulțumirea de sine față de meseria practicată.

Ne dorim – să ne diferențiem prin calitate.
Șef al Departamentului „Contabilitate și Informatică Economică”, USM
DOLGHI Cristina, doctor în economie, Conferențiar universitar

1-2 of 2