10 ani de reluare a activității

postat 23 aug. 2016, 13:00 de Vladimir Dolghi   [ actualizat la 23 aug. 2016, 13:27 ]

DEPARTAMENTUL Contabilitate și Informatică economică

la 10 ani de reluare a activității la Universitatea de Stat din Republica MoldovaLuna august 2016 este un moment de bilanț pentru Departamentul „Contabilitate și Informatică economică” din cadrul USM. Anume în august 2006 a fost înființată fosta Catedră „Contabilitate”, mai bine zis redeschisă pregătirea Specialității „Contabilitate” în cadrul USM.

Mai târziu în 2008 în cadrul reorganizării Facultății Științe Economice catedra „Contabilitate” a fost fuzionată cu catedra „Modelare matematică și Informatică economică”. Noua denumire a catedrei s-a stabilit: „Contabilitate și Informatică economică”, care actualmente are statut de Departament.

In cadrul Departamentului anual se pregătesc la 200 de cadre performante cu titlul de licențiat în economie și la 100 de cadre cu titlul de magistru în economie la Ciclul II, Masterat, care activează în diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova. La Ciclul I, licență se pregătesc doua specialități: „Contabilitate” si „Cibernetică si Informatică economică”.

La Ciclul II, masterat se pregătesc specialitățile: „Contabilitatea întreprinderii” și „Audit si expertiza financiara”, pentru înmatricularea 2016, suplimentar a fost propus și programul „Contabilitate şi Informatică de gestiune”, care prezintă continuarea studiilor la ciclul II a programului „Cibernetică și Informatică economică” și îmbinarea competențelor obținute la ambele specialități de la ciclul I pregătite în cadrul Departamentului, care au o tangență evidentă și binevenită pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă a pieței muncii din țară.

În aprilie 2015 conform Hotărârii Consiliului Suprem pentru Știință si Dezvoltare al Academiei de Științe a Moldovei, Departamentul „Contabilitate si Informatica economica” al Universității de Stat din Republica Moldova a fost abilitat cu dreptul de organizare a studiilor de doctorat si postdoctorat la specialitatea „522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică”.

Pentru realizarea cu succes a misiunii sale și obiectivelor stabilite de strategiile de dezvoltare ale USM, personalul științifico-didactic din cadrul Departamentului „Contabilitate şi Informatică economică” creează un mediu educațional adecvat, calitativ şi productiv, care este centrat pe student. Potențialul cadrului profesoral progresează în continuu prin perfecționare și obținere de calificări profesionale. Din componența cadrelor științifico-didactice, 16 sunt deținători de grad științific – doctor în științe și 14 sunt doctoranzi, 5 din colaboratori dețin calificarea de auditor licențiat, 2 actuari licențiați și mai multe cadre dețin calificări internaționale în domeniul contabil: CAP, CIPA, DipIFR ACCA. De asemenea mai multe cadre didactice practică activitate și în sectorul de economie ce contribuie esențial la calitatea pregătirii cadrelor la specialitățile menționate. Actualmente în cadrul departamentului activează mai mult de 50% din cadrul profesoral ce a contribuit la formarea catedrei în calitate de structură educațională și de pregătire a cadrelor performante în cadrul USM, și în calitate de laborator științific.

Anul curent, 2016, nu mai puține succese a adus Departamentului, care a obținut acreditarea internațională a Programului „Contabilitate”. Începând cu înmatricularea 2016, programul de învățământ „Contabilitate” din cadrul USM este acreditat de către ACCA Asociația Experților Contabili Autorizați (the Association of Chartered Certified Accountants), cu sediul în Glasgow, Marea Britanie.

ACCA este cel mai mare organism profesional global al contabililor profesioniști, și oferă calificări de elită practicienilor cu abilități și ambiții din întreaga lume, care sunt în căutarea unei cariere bine remunerate în domeniul contabil. ACCA promovează cele mai înalte standarde profesionale, etice și de guvernare. Calificarea oferită de experții internaționali este cea mai importantă calificare profesională în cadrul profesiei de contabil ce oferă posibilitatea de a obține cunoștințe și abilități relevante absolvenților programului „Contabilitate” din cadrul USM.

La acest moment de totalizare a realizărilor obținute în acești ani de către studenți și corpul profesoral al Departamentului „Contabilitate și Informatică economică”, mesajul de felicitare al șefului de departament este, ca studenții să fie pasionați nu numai de cheia succesului ce o prezintă profesia de contabil în plan material, dar și de valorile de satisfacție sufletească, plăcerea de a învăța și a deveni profesionali în domeniul contabil și de a dezvolta alte pasiuni la baza cărora stă profesia dată și anume auditor financiar, analist economic, consultant în domeniul economico-financiar, etc. Motivațiile cadrelor științifico-didactice de a munci zi cu zi la pregătirea unei profesii nobile – CONTABIL să corespundă cu dorința de dezvoltare și îmbunătățire a profesiei date și să conducă la mulțumirea de sine față de meseria practicată.

Ne dorim – să ne diferențiem prin calitate.
Șef al Departamentului „Contabilitate și Informatică Economică”, USM
DOLGHI Cristina, doctor în economie, Conferențiar universitar