2009

postat 29 aug. 2016, 03:27 de Vladimir Dolghi   [ actualizat la 27 sept. 2016, 06:14 ]

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE
publicate în anul 2009

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

Articole în culegeri ştiinţifice:

 1. DOLGHI CR., Organizarea serviciului de contabilitate în cadrul entităţii economice. Funcţii de bază şi cerinţe., Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, nr.10, 2009, USM, Chişinău, 2009.
 2. DOLGHI CR., Страхование туристов и ответственности туристиеских организаций, Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, nr. 02, 2009, USM, Chişinău, 2009.
 3. MORARI G., SAJIN IU., Recunoaşterea şi evaluarea creanţelor comerciale în cazul vânzării cu plata în rate, Revista Studia Universitatis, Editura USM, Chişinău, 2009.
 4. GODEA G., Aspectele fiscale ale operaţiunilor de leasing, Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, aprilie 2009, USM, Chişinău, 2009.

Materiale/teze la forurile ştiinţifice:

 1. DOLGHI CR., Unele aspecte a organizării şi executării auditului rezervelor tehnice în activitatea de asigurări, Academia de Studii Economice din Moldova; Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Problemele contabilităţii în contextul integrării europene", 10-11 noiembrie 2009, ASEM, Chişinău, 2009.
 2. DOLGHI CR., Practica organizării şi executării auditului extern în Republica Moldova, Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul: “Consolidarea capacităţii Curţii de Conturi în calitate de instituţie supremă de audit extern al finanţelor publice: realizări şi perspective”, 4 decembrie 2009.
 3. DOLGHI CR., Perspectiva dezvoltării auditului şi particularităţile acestuia în activitatea de asigurări, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, „Problemele contemporane şi perspectiva dezvoltării contabilităţii, auditului şi analizei economice în diferite domenii de activitate”, 21-22 mai 2009, UCCM, Chişinău, 2009.
 4. DOLGHI CR., Piaţa de asigurări din Republica Moldova. Perspective şi realizări în comparaţie cu alte ţări, Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
 5. PRODAN N., BRĂILĂ AL., Aplicarea modelării econometrice pentru analiza şi prognozarea proceselor economice, Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
 6. CALIN IU., Transvectanţi şi integrale particulare algebrice pentru sistemele de ecuaţii diferenţiale de tip Darboux., Academia de Studii Economice din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Republicană „Matematica – probleme actuale cu aplicaţii”, 8 aprilie 2009, Chişinău, 2009.
 7. TERZI D., Моделирование схем Arima для экономического прогнозирования, Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
 8. MORARI G., MACOVEI T., Problema corelaţiei contabilităţii consumurilor şi a calculaţiei costului de producţiei, Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
 9. TCACI AL., Diagnosticul şi estimarea eficienţei economice a factorilor de producţie în unităţile agricole, Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
 10. ŢURCANU S., Aspectele privind dreptul de autor, Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor „Cercetare şi Inovare – Perspective de evoluţie şi integrare europeană” Chişinău, 2009.
 11. ŢURCANU S., Aspecte problematice aferente criteriilor de recunoaştere a dreptului de autor, Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
 12. GODEA G., Metodele de evaluare a capitalului propriu, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Conferinţa Ştiinţifico-Practică Internaţională „Problemele contemporane şi perspectiva dezvoltării contabilităţii, auditului şi analizei economice în diferite domenii de activitate”, 21-22 mai 2009, Chişinău, 2009.
 13. GODEA G., Formarea capitalului cooperativei de consum şi cotele de participare în cadrul acesteia, Universitatea de Stat din Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
 14. GRIBINCEA A., IACOB AL., Dezvoltarea economică a Republicii Moldova în condiţiile crizei actuale, Universitatea de Stat din Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
 15. DOLGHI V., Основы организации бюджетного процесса в страховой компании, Universitatea de Stat din Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
 16. DOLGHI V., Методика бюджетирования в страховых компаниях, Academia de Studii Economice din Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Problemele contabilităţii în contextul integrării europene", 10-11 noiembrie 2009, ASEM, Chişinău, 2009.
 17. ULIAN G., SAVCIUC V., Univ. теоретические подходы к понятию стоимости предприятия, Universitatea de Stat din Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
 18. LUCHIAN A., Cadru normativ privind reglementarea pieţei muncii în Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
 19. PĂDURE C., Evoluţia sistemelor informaţionale, Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009. APETRII N., Учебно – методический комплекс „Интеллектуалный анализ данных – Data Mining”, Universitatea de Stat din Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
 20. TÎRŞU V., Principiile designului web, Universitatea de Stat din Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
 21. GURGHIŞ M., Riscul de credit – fundamente şi metode de evaluare, Universitatea de Stat din Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
 22. DOLGHI I., Страхование предпринимательского риска – перспективный метод его снижения в различных сферах бизнеса, Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.
 23. COJOCARI A., Aprecierea generală şi factorială a profitului brut şi eficienţa utilizării acesteia, Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări”, 23 - 24 octombrie 2009, Chişinău, 2009.

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE

Note de curs/Suporturi de curs:

 1. DOLGHI CR., Particularităţi ale contabilităţii în activitatea de asigurări, Ed. ”Somersbi” SRL, 2009, 166 pag.
 2. TÎRŞU V., APETRII N., Lucrări de laborator la cursul „Tehnologii informaţionale de comunicare”. Îndrumări metodicer.