2010

postat 29 aug. 2016, 03:30 de Vladimir Dolghi   [ actualizat la 29 aug. 2016, 05:32 ]

Cuprins

    Niciun titlu.    LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE publicate în anul 2010 LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE Articole în diferite reviste ştiinţifice DOLGHI CRISTINA, Organizarea serviciului de contabilitate în cadrul entităţii economice. Funcţii de bază şi cerinţe., Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, nr.2, USM, Chişinău 2010. TCACI A., TCACI N., Particularităţile analizei rentabilităţii producţiei în întreprinderile agricole, Revista „Economica”, Chişinău, 2009, nr. 4, p. 52-58. TCACI A., Analysis regarding to complex influence evaluation of the production factors., Scientific papers, Series „Management, economic engineering in agriculture and rural development”, Bucharest, volume 10 (2), 2010, ISSN 1844-5640, p. 227 – 230. TCACI N., COJOCARI V., Analiza rotaţiei şi eficienţei utilizării activelor curente în întreprinderile agricole., Revista „Economica”, Chişinău, 2009, nr.6, p.137 – 144. TCACI N., BURCIUC C., Analiza potenţialului productiv al fondului funciar din Republica Moldova., Revista: „Ştiinţa agricolă (Agrarian sciences)”, Chişinău, 2010 nr.1, ISSN 1857-0003, p.85-89. TCACI N., The impact of subvention of agricultural producers on economic efficiency of production potential., Scientific papers, Series „Management, economic engineering in agriculture and rural development”, Bucharest, volume 10 (2), 2010, ISSN 1844-5640, p.231 – 234. FRUMUSACHE L., Aspecte ale contabilităţii consumurilor şi calcularea costului la instituţiile de prestări servicii medicale., Revista „Economica”, Chişinău, 2009, nr. 2, p. 66-68. FRUMUSACHE L., Sisteme de plată utilizate în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală., Revista Ştiinţifică „Studii Economice”, nr. 3-4 decembrie Chişinău - ULIM 2009. Materiale/ teze la forurile ştiinţifice ENICOV I.,DOLGHI I., Тенденции развития и проблемы рынка страхования финансовых гарантий в республике Молдова., Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european”,26 – 27 noiembrie 2010, Chişinău, 2010 DOLGHI CR., Strategii de dezvoltare a activităţii de audit în Republica Moldova.,Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european”,26 – 27 noiembrie 2010, Chişinău, 2010 CALIN IU.,BALTAG V., The GL(2,R)-invariant center conditions for some cubic systems of differential equations. Actual problems of mathematics and informatics., Scientific conference dedicated to the 80-th anniversary of the foundation of the Tiraspol State University and of the Faculty of Physics, Mathematics and Information Technologies, Chişinău, September 24-25, 2010, p. 52-53. CALIN IU.,BALTAG V., The transvectants and invariant conditions for a center for some classes of cubic bidimensional differential systems., Mthe 18-th Conference on applied and industrial mathematics. Caim 2010. Iasi. Romania. October 14-17, 2010, p. 21. MALAI A., MALAI E., Impactul nerespectării procedeului de inventariere stabilit prin expertize judiciare., Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european”,26 – 27 noiembrie 2010, Chişinău, 2010 TERZI D., О статистике экономики знаний., International Scientific and Practical Conference „Economic growth in conditions of internationalisation”, Chişinău, Institute of economy, finance and statistics 2010, p.162-167 TCACI A., DOMBROVSCHI I., Estimarea rezultatelor activităţii operaţionale în contextul analizei factoriale., Simpozion ştiinţific internaţional „Realizări şi perspective în gestionarea eficientă a resurselor economice din zona rurală”. Chişinău, UASM, 26 – 27 mai 2010, p. 112 – 117. LISNIC V., MACOVEI T., Particularităţile contabilităţii operaţiunilor de factoring în băncile comerciale., Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european”,26 – 27 noiembrie 2010, Chişinău, 2010 GURGHIŞ M., Concepte şi practici în evaluarea riscului de credit., Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european”,26 – 27 noiembrie 2010, Chişinău, 2010 FRUMUSACHE L., Analiza stării calculării costului serviciilor medicale în Republica Moldova., Universitatea de Stat din Moldova Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Aspecte economico- financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european”,26 – 27 noiembrie 2010, Chişinău, 2010 APETRII N., Информатизация образовательного процесса в ВУЗ –ах. In: Internet – Education- Science-2010., The Seventh International Scientific Conference. The Vinnytsia National Technical University, 2010. APETRII N., Электронные учебные пособия для экономистов. În: Cerecetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană., Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor. Chişinău, CEP USM 2010, pag. 140-141. RUSU G., Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces., Proceedings of the conferences “Mathematics and Information Technologies: Research and Education” (MITRE 2008-2009). Chişinău, 2010, p. 66-74. RUSU G., PERJAN.A., Convergence estimates for abstract second order Cauchy problems with lipschitzian nonlinearities., Alexandru Myller Mathematical Seminar Centenial Conference. Abstract book. Iaşi, 2010, p. 34 RUSU G., PERJAN.A., Convergence estimates for abstract second order Cauchy problems with lipschitzian nonlinearities., Actual Problems of Mathematics and Informatics. Communications. Chişinău, 2010, p. 129-130. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE Manuale 1. manuale pentru învăţământul preuniversitar ACHIRII I., PRODAN N., Matematică. Manual pentru clasa a XI. Ediţia II., Ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2010, pag. 304. 2. manuale pentru învăţământul universitar DOLGHI CRISTINA, MORARI GALIN., Contabilitatea rezervelor şi provizioanelor. Contabilitatea subvenţiilor, Ed. CEP USM, Chişinău, 2010, 92 pag. BUGAIAN L., CATANOI V.,CURĂGĂU N., DOLGHI CR., ENICOV I. etc., Antreprenoriat. Iniţierea afacerii. Cap.IX: Contabilitatea afacerii., Ed. Levinţa Angela, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău 2010 PRODAN N., CALIN IU., PLATON V.,GARŞTEA A., GRIGOR R., „Matematici pentru economişti” Ediţia a II., CEP USM, Chişinău 2010, pag. 257 Indicaţii /îndrumări metodice PRODAN N.,DOLGHI CR., Indicaţii metodice pentru elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă (pentru studenţii specialităţii „Cibernetică şi Informatică Economică”). FRECĂUŢEANU A., TCACI N., Îndrumări metodice privind elaborarea tezelor de licenţă pentru studenţii specialităţii 361.1 „Contabilitate”. FRECĂUŢEANU A., TCACI N., Îndrumări metodice privind elaborarea tezelor de licenţă pentru studenţii specialităţii 361.1 „Contabilitate”., Chişinău, UASM, 2010, partea II, 109p. APETRII N.,TÎRŞU V., Programarea logică. Îndrumar metodic., Ed. CEP USM, Chişinău 2010, pag.71