2013

postat 29 aug. 2016, 03:32 de Vladimir Dolghi   [ actualizat la 29 aug. 2016, 05:41 ]

Cuprins

    Niciun titlu.

    LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE publicate în anul 2013 LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE Articole în diferite reviste ştiinţifice DOLGHI CRISTINA,NOVAC LUDMILA, Piaţa asigurărilor – provocare pentru economia Republicii Moldova, 0,5 c.a., Revista ştiinţifică categoria C „Studia Universitatis Moldaviae”, nr.2(62), 2013, USM, Chişinău, 2013. DOLGHI CRISTINA,ŞERBAN LUMINIŢA, Brokerul-veriga principală în promovarea produselor de asigurare, 0,5 c.a., Revista ştiinţifică categoria C „Studia Universitatis Moldavie”, nr.7(67), 2013, USM, Chişinău, 2013 COJOCARI ALA, “Analiza şi aprecierea gradului de acoperire a datoriilor cu mijloace băneşti în contextul evaluării entităţii economice” în culegerea editată în cadrul ASEM cu tematica: “60 de ani de învăţământ economic superior în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progress economic”, 0,3 coli de autor. TCACI NATALIA Factorii naturali şi eficienţa economică a utilizării fondului funciar în Republica Moldova. Lucrări ştiinţifice, UASM, Volumul 32, Contabilitate, Chişinău, 2013, 0,3 coli de autor. TCACI NATALIA, BURCIU CORINA, Estimarea eficienţei economice a fondului funciar în agricultură: aspecte teoretice şi metodologice. „Studia Universitatis Moldaviae”, Chişinău, 2013, nr.7(67), 0,3 coli de autor ADA STAHOVSCHI,VASILIANA MIRCEA-DAFINESCU, Performanţa socială – o noua dimensiune a performanţei entităţii., Revista ştiinţifică „Economica”, ASEM, Chişinău, 2013, nr.1 (83), p. 36 – 39 (rom – engl). ISBN 1810-9136 ADA STAHOVSCHI,TURCAN N.,DUDĂU C., Performanţa socială – o noua dimensiune a performanţei entităţii., Anale ASEM, Ediţia a IX nr. 1/2013, p. 205 – 209. ISBN ADA STAHOVSCHI, DEMIDOV N., Sistemul bancar ca obiect al supravegherii şi metode de organizare a reglementării operaţiunilor bancare (p.I). Revista ştiinţifică „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerii”CECCAR, Bucureşti, 2013, nr.11, p.35-40. ISSN 1454-9263. ADA STAHOVSCHI, DEMIDOV N., Sistemul bancar ca obiect al supravegherii şi metode de organizare a reglementării operaţiunilor bancare (p.II). Revista ştiinţifică „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerii”CECCAR, Bucureşti, 2013, nr.12, p.41-46. ISSN 1454-9263. Materiale/ teze la forurile ştiinţifice DOLGHI CRISTINA,”Contabilitatea cheltuielilor legate de cererile de despăgubire şi operaţiilor cu privire la realizarea dreptului de regres a asigurătorului”, 0,5 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Jubiliară, ediţia VIII-a ”Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova”, 10-02 noiembrie 2013, USM, Chişinău, 2012, pag. 228-233. DOLGHI CRISTINA ,DOLGHI VLADIMIR,”Politici generale contabile internaţionale conform SIRF în contabilitatea operaţiilor de reasigurare”, 0,7 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Jubiliară, ediţia VIII-a ”Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova”, 10-02 noiembrie 2013, USM, Chişinău, 2012, pag. 234-242. MACOVEI TATIANA, Eficienţa operaţiilor de reasigurare şi impactul acestora asupta solvabilităţii asiguratorului, Conferinţa Ştiinţifocă Internatională ediţia VIII-A „Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova.”din perioada 01-02 noiembrie 2013 DOLGHI VLADIMIR,”Politici contabile conform SIRF în contabilizarea primelor de asigurare subscrise pe contractele de asigurare directă”, 0,5 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Jubiliară, ediţia VIII-a ”Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova”, 10-02 noiembrie 2013, USM, Chişinău, 2012, pag. 264-269. RUSU.G., GARŞTEA A., GRIGOR R., PLATON V., PRODAN N, din practica implementării învăţămîntului on-line, Conferinţa Ştiinţifocă Internatională ediţia VIII-A „Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova.”din perioada 01-02 noiembrie 2013 TIRŞU VALENTINA,Sisteme Informaţionale-necesitatea modernă în activitatea organizaţională, Conferinţa Ştiinţifocă Internatională ediţia VIII-A „Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova.”din perioada 01-02 noiembrie 2013 MORARI GALINA, Unele aspecte problematice privind contabilitatea activelor şi datoriilor contingente, Conferinţa Ştiinţifocă Internatională ediţia VIII-A „Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova.”din perioada 01-02 noiembrie 2013 ZAGAEVSCHI GALINA, Влияние капитала в социально-экономическом развитии общества, Белгородский университет кооперации, экономики и права, Конференция «Образование, наука и современное общество: актуальные вопросы экономики и кооперации». ZAGAEVSCHI GALINA, Unele aspecte ce ţin de definirea capitalului, Chişinău, UCCM, Conferinţa „Prin cooperare – spre dezvoltare durabilă ”şi„Integrare prin cercetare şi inovare”. ZAGAEVSCHI GALINA, Abordări naţionale şi internaţionale aferente capitalului, Chişinău, USM, Conferinţa Internaţională “Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării ecomonice durabile a Republicii Moldova”. APETRII NATALIA , Применение деревьев решений для классификации данных, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova”, Universitatea de Stat din Moldova, 01 – 02 noiembrie 2013. APETRII NATALIA, Curriculum modern bazat pe competenţe, Conferinţa naţională „Modernizarea procesului de formare a cadrelor didactice”, Universitatea de Stat din Moldova. 30 octombrie 2013 IACOB ALIONA, Impactul TVA asupra gestiunii creanţelor şi datoriilor entităţilor economice, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Jubiliară ediţia a VIII – a „ Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a RM” 01-02 noiembrie 2013, USM, FSE TCACI NATALIA, TCACI ALEXANDRU, Unele aspecte ale diagnosticului pragului rentabilitatii. Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări – conferinţa ştiinţifică internaţională, Chişinău, ASEM, 5 aprilie 2013, p. 272 – 277. TCACI NATALIA, TCACI ALEXANDRU, Problemele stabilităţii financiare a întreprinderilor agricole din Republica Moldova. „Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova”. Conferinţa ştiinţifică internaţională jubiliară, ediţia a VIII-a. Chişinău, USM, 2013, pag. 248-253 ADA STAHOVSCHI,GH.DIMA,M.DRAGOMIR,T.ENACHE, Reforma fiscală în România şi Moldova în condiţiile aderării la Uniunea Europeană. Conferinţa ştiinţifică internaţională ’’Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine’’. Volumul XXII. Iaşi, AŞR filiala Iaşi, ICES Gh.Zane. 19.10.2013, p. 9 - 19. ISBN 978-606- 687-042- 9 ADA STAHOVSCHI,VASILIANA MIRCEA-DAFINESCU, Performanţa: de la o accepţiune generală la conceptul de performanţă globală ,Conferinţa ştiinţifică internaţională «Probleme economice ale dezvoltării europene». Chişinău, ULIM, 27 – 28.03.2013, p. 54 – 58. ISBN ADA STAHOVSCHI,DIMAGHERGIŢA,VÎLCU VIOREL, Metode de realizare a evaziunii fiscale în România. Conferinţa ştiinţifică internaţională «Probleme economice ale dezvoltării europene». Chişinău, ULIM, 27 – 28.03.2013, p. 68 - 71. ISBN ADA STAHOVSCHI, DEMIDOV N., Abordarea organizării manageriale pe bază de sistem. repere teoretico-practice privind fondurile bugetare în instituţiile publice din România. Conferinţa ştiinţifică internaţională «Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice Europene: Progrese şi aşteptări». Chişinău, ASEM – ACAAP. 5.04.2013. p. 223 – 228. ISBN 978 – 9975- 4242- 7-1 ADA STAHOVSCHI, Unele aspecte ale organizării contabilităţii în instituţiile financiare în condiţiile implementării SIRF. Conferinţa ştiinţifică internaţională «60 de ani de învăţământ economic în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate, spre progres economic.». Chişinău, ASEM, 27.09 - 28. 09. 2013. ADA STAHOVSCHI, DEMIDOV N.,DIMA GH., Conţinutul şi sfera de cuprindere a organizării manageriale. Conferinţa ştiinţifică internaţională jubiliară. «Modalităţi de eficientizare a sistemului economico – financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova». Chişinău, USM, 01.11- 02.11.2013, p. 68 - 70. ISBN 978- 9975- 71- 446 - 4 ADA STAHOVSCHI,DIMA GH., Particularităţile organizării contabilităţii trezoreriei statului în România. Simpozion ştiinţific internaţional «Agricultura modernă – realizări şi perspective». Chişinău, UASM, 09.10 – 11.10.2013, p. 43- 47. ISBN 979-9975- 64-244- 6 ADA STAHOVSCHI,V.BUTULESCU, Creativitate, inovare şi alternative strategice din experienţa internaţională - factori de succes în sectorul serviciilor bancare. Simpozion internaţional ştiinţifico-practic «Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării». Chişinău, ASEM – BNM, 19.04-20.04.2013, p. 235 – 242. ISBN 978 - 9975- 75- 641-9 COJOCARI A., Analiza utilizării eficiente a patrimoniului conform noilor SNC , Academia de Studii Economice din Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile”, 04 aprilie 2014, ASEM, Chişinău, 2013 LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE Ghiduri metodice/metodologice CALIN I., COJUHARI E., GARŞTEA A., GRIGOR R., PLATON V., PRODAN N., Matematici pentru economişti. Ghid metodic, Ediţia a treia, completată, Chisinau, CEP USM, 2013.-296 p. Note de curs /Suporturi de curs DOLGHI CRISTINA, MACOVEI TATIANA, Organizarea contabilităţii, rolul acesteia de management al entităţii economice, Suport de curs ,Chişinău 2013 ,CEP USM DOLGHI CRISTINA, PETEREANU ELENA, Audit intern. Suport metodico-didactic, Ed. CEP, USM, Chişinău, 2013,92 p. BRAILA A., CALIN I., GRIGOR R., PLATON V., PRODAN N., Econometrie. Supotr de curs, Chisinau, CEP USM, 2013.-210 p. TERZI DUMITRU, Previziunea Economică, Suport de curs, Chişinău,2013 CEP USM, 112 p. TCACI Natalia, TCACI A. Analiza gestionară. Suport de curs. CEP USM, 2013, 242 p., 16,5 c.a. Indicaţii /îndrumări metodice Calin Iu., Garştea A., Grigor R., Platon V., Prodan N. Evaluarea curentă, sumativă la matematica economică. Probleme şi exercişii pentru lucrul individual, Chisinau, CEP USM, 2013.-60 p