Studii

Ru Ro

Perspective profesionale

Ciclul I. Licenţa

Contabilitate


Studenţii beneficiază de o instruire în domeniul organizării contabilităţii în entitatea economică; dezvoltării contabilităţii în baza utilizării sistemelor informaţionale moderne; elaborării politicilor de contabilitate în scopul obţinerii unor rezultate mai performante; aplicării Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) în unităţile economice etc.
Absolvenţii specialităţii pot activa în calitate de:
 • economist
 • contabil
 • contabil-asistent
 • contabil-revizor
 • controlor-revizor administraţie publică
 • revizor inspector fiscal

Cibernetică şi Informatică Economică


Studenţii beneficiază de o instruire în domeniul informatizării unităţilor economice; elaborării şi implementării aplicaţiilor şi sistemelor informatice în unităţile economice; exploatarii sistemelor informatice în funcţiune; aplicării noilor tehnologii informaţionale; predării disciplinilor de specialitate în învăţămăntul preuniversitar etc.
Absolvenţii specialităţii pot activa în calitate de:
 • economist
 • specialist în informatică
 • analist şi proiectant sisteme informatice
 • programator

Absolvenţii cu rezultate înalte în timpul cursurilor universitare pot să-şi continue studiile la ciclul II - Master.

Ciclul II. Masterat

Contabilitatea întreprinderii

Absolvenţii programului dat, după finalizarea studiilor pot activa în calitate de:
 • contabil-revizor
 • asistent universitar
 • inspector revizor
 • contabil-şef
 • contabil-şef adjunct
 • director financiar

Audit şi expertiză financiară

Absolvenţii programului dat, după finalizarea studiilor pot activa în calitate de:
 • auditor
 • contabil-expert
 • contabil-revizor
 • inspector-revizor
 • contabil-şef
 • contabil-şef adjunct
 • director financiar
 • director economic
 • consultant probleme economice

Contabilitate şi informatică de gestiune

Absolvenţii programului dat de master au posibilitatea de a ocupa următoarele posturi:
 • economist contabil
 • analist programator
 • şef de compartiment financiar-contabil
 • manager în domeniul financiar-contabil
 • director economic
 • analist – sisteme informatice
 • auditor intern
 • consultant
 • contabil şef (la agenţi economici, instituţii publice, bănci)
 • inspector șef în administrația publică
 • șef birou/serviciu contabilitate
 • analist investiţii
 • analist bancar / societate de leasing
 • cenzor
 • etc.
De asemenea, prin parcurgerea programului de master, absolvenții își vor putea desfășura activitatea în cadrul societăților comerciale care au ca obiect de activitate revizia contabilă, contabilitatea, expertiza, auditul financiar şi evaluarea societății comerciale.

Ciclul III. Doctorat

Studii de doctorat si postdoctorat la specialitatea: 522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică